Drs. R.W. de Vries


English

Achtergrond en onderzoeksthema's / Publicaties

Vakgroep: International Business & Management
Functies: Docent en onderzoeker 
Adres: 
Rijksuniversiteit Groningen 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
Postbus 800 
9700 AV Groningen 
Bezoekadres: Landleven 5 
Kamer: WSN 560 
Telefoon: 050-3633843/3854 
Fax: 050-3632032 
Email: r.w.de.vries@rug.nl 
Rudi de Vries werkt sinds 1992 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als docent werkt hij voor de studierichtingen International Business & Management en Kunsten, Cultuur en Media. Hij verrichtte contractonderzoek op het gebied van kunst- en cultuurbeleid, met als specialisaties regionaal cultuurbeleid en letterenbeleid. In 2004 is hij met promotie-onderzoek naar stripuitgeverijen begonnen.


Achtergrond en onderzoeksthema's


Achtergrond
De medewerkers van International Business & Management (IB&M) hebben uiteenlopende achtergronden. Slechts een enkeling komt bij Bedrijfskunde of Economie zelf vandaan. Ook ik wijk niet van dat algemene patroon af: ik heb Kunst en Kunstbeleid (KKB) gestudeerd aan de RUG, de voorloper van Kunsten, Cultuur en Media (KCM). In deze studies worden kunstvakken, die worden gegeven bij de Letterenfaculteit, gecombineerd met bedrijfskundevakken en sociologie. Ik studeerde af in 1988, met als specialisatie Nederlandse letterkunde/letterenbeleid. Sindsdien heb ik contractonderzoek verricht met betrekking tot onderwerpen op het terrein van kunst en kunstbeleid, zowel bij de Letterenfaculteit als bij Bedrijfskunde.

Onderwijs
Sinds 1997 werk ik als docent voor KKB/KCM en voor IB&M. Vanaf 2003 geef ik bij de Letterenfaculteit voor KCM het vak Management van Kunstorganisaties en coƶrdineer ik de Bachelorscriptie van KCM. Binnen Economie en Bedrijfskunde ben ik voor IB&M een van de docenten van het vak Organization Theory, en ben ik vaste gastdocent bij het vak Innovation and its Environment van de Masteropleiding Strategy, Entrepreneurship and Innovation. Daarnaast begeleid ik Masterscripties bij zowel IB&M als KCM. In de jaren 2000 tot 2002 zat ik in de jury van de jaarlijkse De Groene-Boekmanscriptieprijs, voor scripties op het gebied van kunst- en cultuurbeleid (voor meer informatie zie de website van de Boekmanstichting). Vanuit bedrijfskunde gezien ben ik met name thuis op de vakgebieden organisatietheorie en marketing.

Onderzoek
Contractonderzoek
Sinds 1989 heb ik als contractmedewerker bij Letteren en bij Bedrijfskunde diverse onderzoeken verricht op de gebieden leesbevordering, letterenbeleid en provinciaal, regionaal en lokaal cultuurbeleid. Opdrachtgevers waren onder meer de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Stichting Lezen, de Stichting Schrijvers School Samenleving, de provincies Overijssel, Friesland en Groningen en de gemeenten Groningen en Stadskanaal. Ik werk vaak samen met collega's, in de Onderzoeksgroep Kunst, Beleid & Management Groningen (KBMG). Samen met Rob Julien schreef ik een hoofdstuk over financiering van cultuur in Nederland voor het Handboek Cultuurbeleid (1993). Met Quirijn van den Hoogen verzorgde ik de eindredactie van de symposiumbundel Kunsten volgens Paars (1996) van de studie KKB. In 1997 werkte ik aan een cultuurnota voor de gemeente Stadskanaal en deed ik, met Julien en Ronald Ohlsen, een onderzoek naar de economische betekenis van de cultuursector voor de stad Groningen, in opdracht van de gemeente Groningen (klik hier voor een samenvatting). Mijn publicaties vanaf 1994 staan hieronder vermeld bij Publicaties.

 

Trefwoorden: letterenbeleid, leesbevordering; provinciaal, regionaal en lokaal cultuurbeleid; kunstfondsen.

Promotie-onderzoek
In 2004 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek. Ik wil een proefschrift schrijven over de relatie tussen vernieuwingen in de strip en de institutionele dynamiek binnen de stripwereld. Een belangrijk thema hierbij is de mate van legitimiteit van het 'product' strips: hoe wordt er tegen strips aangekeken, zowel door de tekenaars en uitgevers als door distributeurs, publiek, critici en overheid. In hoeverre treden er, naar aanleiding van vernieuwingen van het medium, verschuivingen op in de visie op de strip, en hoe kunnen deze verschuivingen, of het uitblijven ervan, worden verklaard? Ik zal het met name hebben over de rol die (netwerken van) uitgeverijen, tekenaars en contextuele factoren hierbij spelen en in het verleden hebben gespeeld. Bij vernieuwingen van de strip gaat het zowel om veranderingen in de vorm als in de inhoud. Onderzocht zal worden hoe deze innovaties enerzijds beperkt worden door, anderzijds juist doorwerken in de samenstelling van de bedrijfstak. Wat betreft de contextuele factoren gaat het om de verschillen en overeenkomsten tussen de drie landen die in het onderzoek centraal staan: Nederland, Belgiƫ en Frankrijk. Het theoretisch kader zal een interdisciplinair karakter hebben: ik geloof stellig dat een integratie van concepten uit de organisatietheorie, sociologie, economie en kunsttheorie het meest betekenisvolle inzicht zal opleveren ten aanzien van de ontwikkelingen in deze tot dusverre onderbelichte tak van de cultuurindustrie. De eerste resultaten van m'n onderzoek heb ik gepresenteerd op de EGOS conferentie 2005 in Berlijn, door middel van een poster, die door striptekenaar Erik Wielaert van tekeningen is voorzien. Deze poster kan hier worden bekeken of gedownload.

Trefwoorden: uitgeverijen; massacultuur; cultuurindustrie; strips; kunstopvattingen; innovatie; institutionele dynamiek.

Samenhang met ander onderzoek
Contractonderzoek
Sinds 1994 is het contractonderzoek door medewerkers van KKB/KCM ondergebracht bij de Onderzoeksgroep Kunst, Beleid & Management Groningen, afgekort KB&MG. De belangrijkste organisatie voor onderzoek in Nederland op het gebied van kunstbeleid is de Boekmanstichting. Het onderzoek dat ik verrichtte op het terrein van letterenbeleid en leesbevordering sluit aan op thema's van het vakgebied empirische literatuurwetenschappen. Ik ben lid van IGEL, een internationaal samenwerkingsverband voor onderzoekers op het gebied van empirische literatuur- en mediawetenschappen. De Stichting Lezen (een van mijn opdrachtgevers) is een landelijke organisatie op het gebied van leesbevordering.

Promotie-onderzoek
Mijn onderzoek sluit aan op de SOM-thema's B ('Innovation, Knowledge and Interaction') en G ('Cross-contextual Comparison of Institutions and Organisations'). Ik ben lid van EGOS, de 'European Group for Organizational Studies'.
Academisch onderzoek op het gebied van strips staat nog in de kinderschoenen. Hier staat een overzicht van links naar personen en organisaties in de stripwereld die voor dit onderzoek relevant kunnen zijn.


 
Publicaties (vanaf 1994)


Laatst bijgewerkt: 9 januari 2008  

Content Owner: Drs. R.W. de Vries
© 1999-2008 Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG)